Saturday, July 2, 2011

યાદો મગજમાં ગોઠવાય


સાંજ પડે ને યાદો મગજમાં ગોઠવાય,
કોચમેન અલી ડોસા ની જેમ રોજ આવી જાય.

સુર શરણાઈના હજુ પણ સંભળાય છે મને,
ફેફસાની ધમણ પર સુરની મહેફિલ દેખાય છે મને.

નહતી સગાઇ લોહીની મારી એની સાથે કોઈ,
છતાં વટલાઈ જવું પડ્યું નાતમાં દેવદાસની.

ને ઈચ્છાઓ લોભી મારી લાડુના જમણ જેવી,
ને વલણ એમનું હિસાબીયા લોજના મેનેજર જેવું

No comments: