Saturday, July 2, 2011

ઈચ્છાનું ગાંડીવ મરડી નાખું


ઈચ્છાનું ગાંડીવ મરડી નાખું
ઘેલછાની માછલી વીંધી નાખું
વિચારોની પવનચક્કીઓને તોડી નાખું
લાગણીના દરિયાને વલોવી નાખું
પ્રેમના નાક કાન કાપી નાખું
આંસુનો ગોવર્ધન પાંપણે ઊંચકી નાખું
કાળી રાતોનું દમન કરી નાખું
સ્વપ્ન નગરી સોનાની બાળી નાખું
યાદો ને કપટ થી હણી નાખું
માન્યતાઓની મટકી ફોડી નાખું
બહેરા સમાજના કાને ખીલા ઠોકી બેસાડું
કામ બાકી છે હજુ બહુ બધું
એ પહેલા
એક નાની કવિતા તો લખી નાખું.

No comments: