Saturday, July 2, 2011

ત્રણ કલાકની મુસાફરી


આઠ રૂપિયાની અપર ને બે ની સિંગ ખારી
સાવ દસ રૂપિયામાં ખરીદાતી મઝા રૂપેરી
નિરંકુશ લાલાના હાથે અપમાનની ઘડી
ટીકીટ નામનું કાગળિયું જાણે કૃષ્ણની હુંડી
ટોર્ચ મારી બતાવે એ ખુરશી ફાટેલી
નોકરી એમની અંધારે આગિયા જેવી
એરકૂલ્ડ હોલમાં સુગંધ પાન-મસાલાની
લટકા-ઝટકા પર અપાતી દાદ સીટીની
લોવર, અપર, બાલ્કની ને બોક્ષની
ખોટા ઉદાહરણ જેવી વ્યવસ્થા પુરાણી
સાવ સરળ વ્યાખ્યા મનોરંજનની આપણી
વાસ્તવિકતાથી દુર ત્રણ કલાકની મુસાફરી

No comments: